reagovatbiasp

 1 
 ≈  projevit reakci
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
1na+47
-example:   reagoval na její slova jen urážkami
-rfl:   pass0: ve stresu se často reaguje ukvapeně
-rcp:   ACT-PAT: reagovali na sebe podrážděně