stahovatimpf, stáhnoutpf

 1 
 ≈   impf: způsobovat změnu polohy něčeho (směrem dolů nebo pryč)  pf: způsobit změnu polohy něčeho (směrem dolů nebo pryč)
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  MEANStyp  
147
-example:    impf: malé děti často stahují ubrus ze stolu; bludičky stahovaly lidi do bažin; stahovat kůži z králíka  pf: pes stáhl zuby ubrus ze stolu; bludička ho stáhla do bažin; stáhnout kůži z králíka
-rfl:   pass:  impf: špinavé ubrusy se stahují ze stolů  pf: špinavé ubrusy se stáhnou ze stolů
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: přetahovat; svlékat  pf: přetáhnout; svléci
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  DIR3typ  
143
-example:    impf: začal jí stahovat šaty  pf: stáhni si tu košili
-rfl:   pass:  impf: rychle se stahují mokré šaty  pf: rychle se stáhnou mokré šaty

 3 
 ≈   impf: tahem uzavírat  pf: tahem uzavřít
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: stahuje otvor šňůrkou  pf: stáhl otvor šňůrkou
-rfl:   pass:  impf: otvor se stahuje šňůrkou  pf: otvor se stáhne šňůrkou

 4 
 ≈   impf: vraštit  pf: svraštit
-frame:   ACTobl  PATobl  CAUStyp  
147
-example:    impf: stahuje tvář bolestí  pf: stáhl tvář bolestí
-rfl:   pass:  impf: tvář se stahuje bolestí  pf: tvář se stáhne bolestí

 5 
 ≈   impf: odvolávat; odstraňovat  pf: odvolat; odstranit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  
14
-example:    impf: SSSR stahuje svá vojska z Afghánistánu  pf: SSSR stáhl vojsko z Afghánistánu
-rfl:   pass:  impf: stahují se vojska a podepisují mírové smlouvy  pf: stáhnou se vojska a podepíší mírové smlouvy
-class:   transport

 6 
 ≈   impf: zamezovat šíření; rušit  pf: zamezit rozšíření; zrušit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  
14
-example:    impf: stahují žalobu / dnešní číslo novin z oběhu  pf: stáhl žalobu / dnešní číslo novin z oběhu
-rfl:   pass:  impf: žaloba se stahuje  pf: žaloba se stáhla
-class:   location

 7 
 ≈   impf: spojovat; krátit  pf: spojit; zkrátit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14do+2,v+4
-example:    impf: pravidelně stahovali dvě čísla programu do jednoho  pf: stáhli dvě čísla programu do jednoho
-rfl:   pass:  impf: pravidelně se stahují dvě čísla programu do jednoho  pf: stáhla se dvě čísla programu do jednoho
-class:   change

 8 
 ≈  fixovat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  BENtyp  
1473
-example:    impf: dodnes si musí kotník stahovat obinadlem  pf: stáhla mu kotník obinadlem
-rfl:   pass:  impf: kotník se stahuje obinadlem  pf: kotník se stáhne obinadlem

 9 
 ≈   impf: zbavovat zvíře kůže  pf: zbavit zvíře kůže (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGobl  
14z+2
-example:    impf: stahuje právě králíka  pf: stáhl zajíce z kůže
-rfl:   pass:  impf: králík se stahuje z kůže  pf: králík se stáhne z kůže

 10 
 ≈  jen stáhnoutpf
snížit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  ORIGopt  
14na+4z+2
-example:   stáhl svou váhu na 90 kg
-rfl:   pass: váha se stáhla na 90 kg
-class:   change

 11 
 ≈   impf: získávat informace z Internetu  pf: získat informace z Internetu (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  DIRtyp  
143
-example:    impf: soubor už se stahuje hodinu  pf: stáhla mi jízdní řád z Internetu
-rfl:   pass:  impf: informace se stahují z Internetu  pf: informace se stáhnou z Internetu