voditimpf, vodívatiter

 1 
 ≈  doprovázet; dopravovat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  INTTopt  MANNtyp  DIRtyp  MEANStyp  
134k+3,na+4,infza+4
-example:   průvodce vodí cizince do centra Prahy; vodí chlapce za ruku; vodí děti na zdravotní prohlídky; vodí jim pomoc; vodí kamarádům ukázat přítelkyně
-control:   ACT, PAT
-rfl:   cor3: vodí si domů návštěvy
pass: cizinci se vodí nejprve do centra; vodí se jim ukázat nový kůň
-rcp:   ACT-PAT: vodí se za ruce
ACT-ADDR: vzájemně si vodí zákazníky
-class:   transport

 2 
 ≈  být vodičem
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   železo dobře vodí proud