odvádětimpf, odvéstpf

 1 
 ≈   impf: vedením dopravovat někam; vodit někam  pf: vedením dopravit někam; dovést někam
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  INTTopt  
14k+3,na+4,inf
-example:    impf: odvádět dítě domů; odváděl děti na kontrolu k lékaři; odváděla ho k obědu  pf: odvést dítě do školy; neodvedl dítě na kontrolu k lékaři; odvedla ho k obědu
-control:   ACT, PAT
-rfl:   pass:  impf: malé děti se odvádí domů  pf: malé děti se odvedou domů
-rcp:   ACT-PAT:  impf: odváděli se vzájemně domů  pf: odvedli se vzájemně domů
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: vedením dopravovat pryč  pf: vedením dopravit pryč
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  INTTopt  
14k+3,na+4,inf
-example:    impf: odvádět dítě ze školky  pf: odvést dítě ze školy
-control:   ACT, PAT
-rfl:   pass:  impf: děti se odvádí ze školky  pf: děti se odvedou ze školky
-rcp:   ACT-PAT:  impf: odváděli se vzájemně z hospody  pf: odvedli se vzájemně z hospody
-class:   transport

 3 
 ≈   impf: odevzdávat  pf: odevzdat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  ORIGopt  DIR3typ  
134na+6,z+2
-example:    impf: odvádět někomu plat / poplatky; odváděli milion na daních státu / do státní pokladny  pf: za tento rok odvedli milion na daních státu / do státní pokladny
-rfl:   pass:  impf: na daních se odvádí vysoké částky  pf: na daních se odvede téměř milion
-rcp:   ACT-ADDR:
-class:   exchange

 4 
 ≈   impf: odvracet  pf: odvrátit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  ORIGopt  
14na+4od+2,z+2
-example:    impf: odvádět pozornost z jednoho tématu na druhé; propaganda dnes odvádí agresivitu vykořisťovaných na jinou kolej (ČNK)  pf: odvést pozornost z jednoho tématu na druhé; odvést agresivitu na jinou kolej
-rfl:   pass:  impf: pozornost se stále odváděla na jiná témata  pf: pozornost se odvedla na něco jiného
-class:   change

 5 
 ≈   impf: činit  pf: učinit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: sportovec odváděl perfektní výkony; odváděl dobrou práci  pf: sportovec odvedl perfektní výkony; odvedl dobrou práci
-rfl:   pass:  impf: odvádí se dobrá práce  pf: odvedla se dobrá práce

 6 
 ≈   impf: povolávat k plnění vojenské služby  pf: povolat k plnění vojenské služby (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: odváděli chlapce na vojnu  pf: odvedli chlapce na vojnu
-rfl:   pass:  impf: chlapci se dříve odváděli na vojnu  pf: v osmnácti se chlapci odvedli na vojnu
-class:   location

 7 
 ≈  odloudit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: nebudu se dívat, jak ti kamarádka odvádí chlapce  pf: odvedla mu chlapce
-rfl:   pass:  impf: když se kamarádce odvádí chlapec, jde kamarádství stranou  pf: kamarádce se odvede chlapec a je po kamarádství
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: odvádějí si partnery navzájem  pf: odvedli si partnery navzájem
-class:   exchange