vědětimpf

 1 
 ≈  znát; mít informace; být s něčím seznámen
-frame:   ACTobl  PATopt  EFFobl  ORIGopt  
1na+4,o+64,zda,že,contod+2,z+2
-example:   věděl o ní vše; věděl z novin, co se stalo; věděl na něj od přítele, čím se provinil; nikdy jsem o něm nevěděl, zda je hodný; nikdy jsem o něm nevěděl,za co je trestaný
-rfl:   pass: ve vesnici už se vědělo, že ho zatkli
-rcp:   ACT-PAT-ORIG: věděli o sobě / na sebe navzájem vše
-class:   mental action

 2 
 ≈  znát; mít informace
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
1o+6od+2,z+2
-example:   věděl o jeho příjezdu z novin
-rfl:   pass0: o jeho svatbě se i na samotě vědělo z novin
-rcp:   ACT-PAT: věděli o sobě navzájem
-class:   mental action