zmírňovat seimpf, zmírnit sepf

 1 
 ≈   impf: mírnit se; ustávat; polevovat  pf: zmenšovat se; omezovat se
-frame:   ACTobl  PATopt  ORIGopt  CAUStyp  
1na+4,v+4z+27
-example:    impf: sklon kopce / vítr se pomalu zmírňoval; vítr se zmírňoval na pouhý vánek  pf: vítr se zmírnil na pouhý vánek; hřmot se zmírnil v neklidný šum (ČNK); bolesti se nezmírní ani uplynulým časem (ČNK)
-class:   change