kvalifikovatbiasp

 1 
 ≈  činit / učinit způsobilým / schopným
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  AIMtyp  
14k+3,na+4aby
-example:   vzdělání ho kvalifikuje k odborné práci (SSČ); jeho schopnosti ho kvalifikovaly k učitelské profesi

 2 
 ≈  hodnotit / zhodnotit
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  COMPLtyp  
147jako+4
-example:   kvalifikovat výkon žáků; kvalifikovat výsledky výzkumu
-rfl:   pass: předložené návrhy se budou kvalifikovat ve výběrovém řízení
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se kvalifikovali