dávatimpf, dátpf

 1 
 ≈   impf: předávat; věnovat; poskytovat; podávat  pf: předat; věnovat; poskytnout; podat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  AIMtyp  RCMPtyp  
134do+2,k+3,na+4,aby,za+4
-example:    impf: dávat někomu něco za odměnu; dávat něco na charitu / k dispozici; dávat mu auto za milion; dávat krev za peníze; dávat peníze jako odměnu; dávat dar (ale: za vítězství.CAUS / k Vánocům.CAUS); dával dětem snídani  pf: dát něco někomu za odměnu; dali peníze na charitu / k dispozici; dal mu auto za milion; dát krev za peníze; dát dar (ale: za vítězství.CAUS / k Vánocům.CAUS); dát peníze jako odměnu; dal dětem snídani; dal mu dům do užívání
-rfl:   cor3:  impf: dával si dárky  pf: dal si dárek
pass:  impf: dětem se dávají dárky  pf: dětem se dají dárky
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: dávali si dárky navzájem; dávali si vzájemně ruku  pf: dali si navzájem dárky; dali si vzájemně ruku
-class:   exchange

 2 
 ≈   impf: nechávat; dovolovat někomu nějakou činnost  pf: nechat; dovolit někomu nějakou činnost
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14inf
-example:    impf: dávala děti spát; dávala těsto kynout  pf: dala děti spát; dala těsto kynout
-control:   PAT
-rfl:   pass:  impf: děti se dávají spát v sedm  pf: děti se dají spát v sedm
-rcp:   ACT-PAT:  impf: dávali se spát  pf: dali se spát

 3 
 ≈   impf: nechávat něco udělat; objednávat  pf: nechat něco dělat; objednat
-frame:   ACTobl  PATobl  
1inf
-example:    impf: dávala dětem spravit boty  pf: dala dětem spravit boty
-control:   ex
-rfl:   pass0:  impf: boty se dávají spravit  pf: boty se dají spravit do opravny

 4 
 ≈   impf: určovat; stanovovat  pf: určit; stanovit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  EFFopt  
134jako+4,za+4
-example:    impf: dával někomu něco za cíl / za úkol  pf: dát někomu něco jako úkol / za cíl / za úkol
-rfl:   cor3:  impf: dává si to za úkol  pf: dal si to za úkol
pass:  impf: dává se jim to jako úkol  pf: dalo se jim to jako úkol
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: dávali si navzájem něco jako úkol  pf: dali si to navzájem za úkol

 5 
 ≈   impf: pokládat; ukládat; umisťovat  pf: položit; uložit; umístit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: dávat něco do police; dávat někoho do klatby  pf: dát něco do police; dát někoho do klatby
-rfl:   pass:  impf: knihy se dávají do police  pf: knihy se dají do police
-class:   location

 6 
 ≈   impf: vymezovat  pf: vymezit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: zákon dává rozsah ...  pf: zákon dá rozsah ...
-rfl:   pass:  impf: dává se rozsah ...  pf: dá se rozsah ...

 7 
 ≈  jen dávatimpf
poskytovat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
134
-example:   kráva dává mléko

 8 
 ≈   impf: přikazovat; radit; umožňovat; povolovat ... (anal. predikát)  pf: přikázat; poradit; umožnit; povolit ... (anal. predikát)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: dával někomu příkaz / radu / možnost / povolení  pf: dal někomu příkaz / radu / možnost / povolení
-rfl:   cor3:  impf: dává si povolení  pf: dal si povolení
pass:  impf: dává se jim možnost k odchodu  pf: dala se jim možnost k odchodu
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: dávali si navzájem příkazy  pf: dali si navzájem příkazy

 9 
 ≈  být opatrný (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
1na+4,,aby,zda,contpozor
-example:    impf: dává pozor na děti; dávejte pozor, ať se neztratíte / abyste se neztratili  pf: dal pozor na děti; dejte pozor, ať se neztratíte / abyste se neztratili
-rfl:   pass:  impf: neustále se dával pozor na děti  pf: dal se pozor na děti
-rcp:   ACT-PAT:  impf: dávají na sebe navzájem pozor  pf: dali na sebe navzájem pozor; dal pozor

 10 
 ≈   impf: obětovávat  pf: obětovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
14za+4
-example:    impf: dávat život za děti  pf: dát život za děti
-rfl:   pass:  impf: dává se život za děti  pf: dá se život za děti
-rcp:   ACT-EFF:  impf: dali by za sebe navzájem život

 11 
 ≈   impf: poslouchat  pf: poslechnout (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4
-example:    impf: dává na něj / na jeho radu / na mapu / na výsledky jednání  pf: dal na něj / na jeho radu / na mapu / na výsledky jednání
-rfl:   pass0:  impf: dost se dává na jeho rady  pf: dalo se na jeho rady
-rcp:   ACT-PAT:  impf: dávají na sebe  pf: dali na sebe

 12 
 ≈   impf: vstřelovat  pf: vstřelit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
134
-example:    impf: útočník dává gól / branku / kličku  pf: útočník dal gól / branku / kličku
-rfl:   pass:  impf: gól se dával snadno  pf: z útoku se dal gól

 13 
 ≈   impf: podat (o výpovědi)  pf: podávat (o výpovědi) (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1výpověď
-example:    impf: V každém zaměstnání vydržela vždy jen dva roky a pak dávala výpověď.  pf: po několika konfliktech s nadřízeným se rozhodl dát výpověď
-rfl:   pass:  impf: nadbytečným zaměstnancům se dává výpověď  pf: nadbytečným zaměstnancům se dala výpověď

 14 
 ≈   impf: přitakávat  pf: přitakat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  REGtyp  
13za pravduv+6
-example:    impf: Nechápu, proč mu v té věci / ohledně té věci dáváš vždy za pravdu!  pf: Chtěla bych ti v té věci / ohledně té věci dát za pravdu, ale myslím, že se mýlíš.
-rfl:   cor3:  impf: sám si dával za pravdu  pf: sám si dal za pravdu
pass0:  impf: obecně se jim dává za pravdu  pf: nakonec se jim dalo za pravdu
-rcp:   ACT-PAT:  impf: pokaždé si dávali za pravdu  pf: dali si za pravdu

 15 
 ≈   impf: projevovat  pf: projevit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
13průchod
-example:    impf: nikdy nedávala průchod svým špatným pocitům  pf: nedala průchod svým špatným pocitům
-rfl:   pass:  impf: dává se průchod emocím  pf: dal se průchod emocím

 16 
 ≈  jen dávatimpf
usouvztažňovat (anal. predikát) (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  DPHRobl  
14,žes+7do rozporu,do souvislosti
-example:   zvýšení kriminality dáváme do souvislosti se zvýšenou nezaměstnaností v tomto kraji; tento čin dáváme do rozporu se zákonem
-rfl:   pass: dává se to do souvislosti s globálním oteplováním

 17 
 ≈   impf: urovnávat; zařizovat; opravovat  pf: urovnat; zařídit; uspořádat opravit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14do pořádku,dohromady,do kupy
-example:    impf: v poslední době se snaží dávat své věci / vztahy / záležitosti do pořádku; dával auto dohromady / do kupy  pf: Koukejte dát své věci / vztahy / záležitosti do pořádku!; konečně dal své auto dohromady / do kupy
-rfl:   cor4:  impf: dlouho se dával do pořádku / dohromady / do kupy  pf: dal se do pořádku / dohromady / do kupy během chvíle
pass:  impf: věci se dávají do pořádku / do kupy  pf: jejich vztahy se již daly do pořádku / do kupy

 18 
 ≈   impf: shromažďovat  pf: shromáždit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14dohromady
-example:    impf: otec dával dohromady peníze na přestavbu domu  pf: otec dal dohromady peníze na přestavbu domu
-rfl:   pass:  impf: v rodině se dávaly dohromady peníze na nové auto  pf: v rodině se daly dohromady peníze na nové auto

 19 
 ≈   impf: seznamovat; usmiřovat  pf: seznámit; usmířit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  DPHRobl  
14s+7dohromady
-example:    impf: rodiče ho dávali dohromady s bohatou dívkou  pf: rodiče ho dali dohromady s bohatou dívkou
-rcp:   ADDR-PAT:  impf: rodiče je dávali spolu dohromady  pf: rodiče je dali spolu dohromady

 20 
 ≈   impf: oznamovat  pf: oznámit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  EFFobl  DPHRobl  
13o+64,aby,,zda,že,contvědět
-example:    impf: dávejte nám průběžně o sobě vědět, že jste v pořádku; nikdo nám pořád nedával vědět, zda můžeme testy spustit; nikdy jí nedával vědět, kdy se vrátí  pf: konečně nám dal o sobě vědět, že jste v pořádku; nikdo nám nedal vědět, zda můžeme testy spustit; nikdy jí nedal vědět, kdy se vrátí; Dej mi vědět, jak se to vyvine. (ČNK)
-rfl:   cor3:  impf: dávali si o sobě vědět, že jsou v pořádku  pf: dali si o sobě vědět, že jsou v pořádku
pass:  impf: nikdy se o nich nedávala vědět pravda  pf: nikdy se o nich nedala vědět pravda
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: dávali si o sobě vzájemně vědět  pf: dali si o sobě vzájemně vědět

 21 
 ≈   impf: urovnávat; zařizovat  pf: urovnat; zařídit; uspořádat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14dohromady,do kupy
-example:    impf: v poslední době se snaží dávat své věci / vztahy / záležitosti do pořádku  pf: Koukejte dát své věci / vztahy / záležitosti do pořádku!
-rfl:   cor4:  impf: dlouho se dával do pořádku  pf: dal se do pořádku během chvíle
pass:  impf: věci se dávají do pořádku  pf: jejich vztahy se již daly do pořádku

 22 
 ≈   impf: odkládat; vzdávat se něčeho  pf: odložit; vzdát se něčeho (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14z ruky
-example:    impf: svoje právo na užívání poloviny domu nedávala z ruky; své doklady nikdy nedával z ruky  pf: svoje právo na užívání poloviny domu nedala z ruky; své doklady nikdy nedal z ruky
-rfl:   pass:  impf: lehce se pak dávají doklady z ruky  pf: lehce se pak dají doklady z ruky

 23 
 ≈   impf: upřednostňovat; preferovat  pf: upřednostnit; preferovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  DPHRobl  
13před+7preference,přednost
-example:    impf: vždy dával přednost smírnému řešení; dává přednost pivu před vínem; dával přednost / preference plavání před cyklistikou  pf: raději bych dal přednost smírnému řešení; Petr dal přednost Marii před Hanou; dal přednost / preference výletu před návštěvou kina
-rfl:   pass:  impf: dává se přednost mladým  pf: dá se přednost mladým

 24 
 ≈   impf: ukazovat; vyjevovat; projevovat  pf: ukázat; vyjevit; projevit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  DPHRobl  
134,aby,,zda,že,contnajevo
-example:    impf: bylo mu zatěžko dávat najevo, že s otcem nesouhlasí / svůj nesouhlas  pf: brzy mu dal najevo, že s ním nesouhlasí / svůj nesouhlas; nedal najevo své rozhořčení
-rfl:   pass:  impf: dává se jim najevo opovržení  pf: dalo se jim najevo opovržení

 25 
 ≈   impf: významově spojovat / propojovat  pf: významově spojit / propojit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  DPHRobl  
14s+7do souvislosti/souvislostí
-example:    impf: zvýšenou kriminalitu v tomto kraji dáváme do souvislosti s vysokou nezaměstnaností  pf: Nechtěli bychom, aby se tento čin dal do souvislosti s politikou!
-rfl:   pass:  impf: kriminalita se dává do souvislosti s nezaměstnaností  pf: kriminalita se dala do souvislosti s nezaměstnaností

 26 
 ≈   impf: spojovat (zejm. vztahem)  pf: spojit (zejm. vztahem) (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  DPHRobl  
1s+74dohromady
-example:    impf: Vadilo mu, že ho matka dává stále dohromady s Lucií.; přátele dává dohromady často jen náhoda  pf: náhoda dala dohromady Petra s Marií
-rfl:   cor4:  impf: dával se dohromady s různými lidmi  pf: dal se s ní dohromady
pass:  impf: lidé se často dávají dohromady vlivem náhody  pf: dali se dohromady vlivem náhody
-rcp:   ADDR-PAT:  impf: náhoda dává dohromady přátele  pf: přátele dala dohromady náhoda

 27 
 ≈   impf: oznamovat  pf: oznámit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  DPHRobl  
134,aby,,zda,že,contna vědomí,na vědomost
-example:    impf: termín své dovolené dávejte paní sekretářce na vědomost / na vědomí včas  pf: termín své dovolené dejte paní sekretářce na vědomost / na vědomí včas
-rfl:   pass:  impf: dává se to všem na vědomí  pf: dalo se jim na vědomí
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vždy si dávali na vědomost čas svého návratu domů  pf: vždy si dali na vědomí své požadavky

 28 
 ≈  jen dávatimpf
chápat smysl (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  DPHRobl  
1,inf,že,cont3smysl,význam
-example:   to mi nedává žádný smysl; nedává žádný smysl přestat studovat v posledním ročníku / že přestal studovat v posledním ročníku

 29 
 ≈  jen dátpf
poskytnout intimní styk (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
13
-example:   dala někomu

 30 
 ≈  jen dátpf
porodit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
13dceru,dítě,děti,syna
-example:   královna dala králi hned v prvním roce manželství syna / dceru / dítě

 31 
 ≈  jen dátpf
být pracný (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   to dá mnoho práce
-class:   extent

 32 
 ≈  jen dávatimpf
promítat; být na programu (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCobl  
14
-example:   v kině / v televizi dávají dobrý film
-rfl:   pass: právě se to dává v kinech