nechávatimpf, nechatpf

 1 
 ≈   impf: dávat něco udělat; objednávat; dovolovat něco udělat  pf: dát něco udělat; objednat; dovolit něco se sebou udělat
-frame:   ACTobl  PATobl  
1inf
-example:    impf: nechával dítě léčit; nechávat se léčit; nechávala (si) opravit dům; nechával se inspirovat každodenním rituálem; necháváš se příliš strhnout emocemi  pf: nechat dítě léčit; nechat dětem šít; nechal se napálit vlastními přívrženci; nechal se inspirovat jihočeskou krajinou; nechal se strhnout hněvem
-control:   ex
-rfl:   pass0:  impf: boty se nechávají opravit  pf: boty se nechají opravit

 2 
 ≈   impf: zanechávat; opouštět; umísťovat  pf: zanechat; opustit; umístit
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCobl  BENtyp  HERtyp  
143po+6
-example:    impf: nechával knihy na stole; nechával po sobě stopy  pf: nechal knihu na stole; nechal po sobě stopy
-rfl:   pass:  impf: knihy se nechávaly na stole  pf: knihy se nechaly na stole
-rcp:   ACT-PAT:  impf: bratři se nechávali doma, nechodili spolu
-class:   location

 3 
 ≈   impf: přenechávat  pf: přenechat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  RCMPtyp  
134za+4
-example:    impf: nechával mu auto za peníze  pf: nechala mu peníze za auto / za pomoc; nechala mu auto za pakatel
-rfl:   pass:  impf: auto se jim nechává levně  pf: auto se jim nechalo levně
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: Jan a Petr si nechávali auto  pf: nechali si navzájem levně věci
-class:   exchange

 4 
 ≈   impf: ponechávat; neodebírat; neměnit  pf: ponechat; neodebrat; nezměnit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: nechával si peníze za služby; nechávala mu jídlo; nechávat filmům originální jména  pf: nechal si peníze; nechala mu auto, aby se dostal včas do práce; nechat firmě jméno; toho koně si musíme nechat
-rfl:   cor3:  impf: nechávala si dívčí jméno; peníze za opravu si vždy nechával  pf: nechala si dívčí jméno; peníze za opravu si nechal
pass:  impf: filmům se nechávají původní jména  pf: filmům se nechala původní jména

 5 
 ≈   impf: ponechávat nějak  pf: ponechat nějak
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNobl  
14
-example:    impf: nechávat dům v původním stavu (ale: nechávat otázku bez odpovědi.ACMP)  pf: nechat dům v původním stavu (ale: nechat otázku bez odpovědi.ACMP)
-rfl:   pass:  impf: dům se nechává v původním stavu  pf: dům se nechá v původním stavu

 6 
 ≈   impf: ponechávat v nějakém stavu  pf: ponechat v nějakém stavu
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14adj-4
-example:    impf: nechával dveře otevřené; nechávejte otázky nezodpovězené  pf: nechat dveře otevřené; nechal otázku nezodpovězenou; nechal ruku položenou na jejím rameni
-rfl:   pass:  impf: dveře se nechávají otevřené  pf: dveře se nechaly otevřené

 7 
 ≈   impf: ponechávat působit; dovolovat; nezabraňovat  pf: ponechat působit; dovolit; nezabránit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14inf,aby
-example:    impf: nechával nátěr zaschnout; těsto nechávala kynout alespoň 1 hodinu; nechával ho dělat, co chce; nechávali děti, aby si dělaly, co chtějí  pf: těsto nechte 2 hodiny kynout; nechal ho dělat, co chce; nechala děti, aby si dělaly, co chtějí
-control:   PAT
-rfl:   pass:  impf: nátěr se nechává zaschnout  pf: nátěr se nechal zaschnout
-rcp:   ACT-PAT:  impf: Jan a Petr se nechávali dělat, co chtějí  pf: nechali se dělat, co chtějí

 8 
 ≈   impf: zmocňovat někoho něčím  pf: zmocnit někoho
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1na+64,aby
-example:    impf: nechával to na něm  pf: nechal to na něm; nechal na něm, aby ...
-rfl:   pass:  impf: vždycky se to nechává na něm  pf: rozhodnutí se nechalo na nich
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: nechávali to na sobě  pf: nechali to na sobě, a proto to nebylo hotovo

 9 
 ≈   impf: odkládat  pf: odložit
-frame:   ACTobl  PATobl  TOWHobl  BENtyp  
143
-example:    impf: nechával (si) to na později  pf: nechal (si) to na později
-rfl:   pass:  impf: nepříjemné věci se nechávají na později  pf: nechalo se to na další den

 10 
 ≈   impf: přenechávat  pf: přenechat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  AIMtyp  
134k+3,na+4
-example:    impf: nechával mu to ke zvážení / na uvážení  pf: nechal mu to k uvážení
-rfl:   cor3:  impf: nechával si to k uvážení  pf: nechal si to k uvážení
pass:  impf: důležitá rozhodnutí se mu nechávají ke schválení  pf: nechalo se mu to k uvážení
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: nechávali si zásadní rozhodnutí k uvážení  pf: nechali si toto rozhodnutí k posouzení

 11 
 ≈   impf: končit; přestávat  pf: skončit; přestat
-frame:   ACTobl  PATobl  
12,4
-example:    impf: nechával práce vždy v poledne; nechával kouření  pf: Nech toho!; nechal práce / psaní / kouření
-rfl:   pass:  impf: v poledne se nechávala práce  pf: v poledne se nechala práce
pass0:  impf: kouření se nechává jen těžce  pf: ihned se nechalo práce
-class:   phase verb

 12 
 ≈   impf: přestávat obtěžovat  pf: přestat obtěžovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRtyp  
14být,na pokoji
-example:    impf: po obědě ho vždy nechávala na pokoji  pf: nechala ho být / na pokoji; nech svého bratra
-rfl:   pass:  impf: raději se nechával na pokoji  pf: nechal se na pokoji

 13 
 ≈   impf: přestávat s někým chodit  pf: přestat s někým chodit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: nechávala je  pf: nechala ho

 14 
 ≈   impf: skoncovat  pf: skoncovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14za sebou
-example:    impf: nechávat za sebou něco  pf: nechat za sebou něco

 15 
 ≈   impf: pomíjet; nevšímat si  pf: pominout; nevšimnout si (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14,žestranou
-example:    impf: tuto otázku zatím nechávám stranou; necháváme stranou, že jste celou věc neohlásili na policii  pf: tento problém zatím necháme stranou; nechali jsme stranou, že jste se celou věc neohlásili na policii
-rfl:   pass:  impf: problém se záměrně nechával stranou  pf: při jednání se tato otázka nechala stranou

 16 
 ≈   impf: vydávat na milost a nemilost  pf: vydat na milost a nemilost (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  DPHRobl  
134napospas
-example:    impf: autor nechává diváka napospas sérii hrůzných výjevů; Matouš nenechává čtenáře svého evangelia napospas rozdvojeným pocitům  pf: autor nechal diváka napospas sérii hrůzných výjevů; Matouš nenechá čtenáře svého evangelia napospas rozdvojeným pocitům
-rfl:   pass:  impf: divák se nechává napospas hrůzným výjevům  pf: divák se nechal napospas hrůzným výjevům