néstimpf

 1 
 ≈  nesením dopravovat; přinášet
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  DIRtyp  INTTopt  
134k+3,na+4,inf
-example:   nese mu dárek; nese mu pozvánku; nese mu ukázat zboží
-control:   ACT, PAT
-rfl:   cor3: nese si nákup
pass: vždy se mu nese všechno ukázat
-rcp:   ACT-PAT: na střídačku vždy kus cesty nesli
ACT-ADDR: nesli si vzájemně batohy
-class:   transport

 2 
 ≈  podpírat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   sloupy nesou střechu; nést něco na zádech
-rfl:   pass: na zádech se nese veškeré potřebné vybavení

 3 
 ≈  vyznačovat se
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   nést zodpovědnost / následky / stopy / tíhu viny / náklady / důsledky
-rfl:   pass: nyní se nesou následky toho činu

 4 
 ≈  roznášet něco za nějakým účelem
-frame:   ACTobl  INTTobl  
1inf
-example:   nese rozdat potvrzení; nesl mi přečíst článek
-control:   ACT
-rfl:   pass0: potvrzení se nesou rozdat
-class:   transport

 5 
 ≈  být provázeno (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14s sebou
-example:   toto rozhodnutí s sebou nese riziko

 6 
 ≈  vynášet (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
134
-example:   dobré investice nesou peníze; každý los nese milion

 7 
 ≈  snášet (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNobl  
14
-example:   nese to dobře

 8 
 ≈  být na řadě (v kartách) (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   nese kartu
-rfl:   pass: karty se nesou po směru chodu hodinových ručiček

 9 
 ≈  přinášet užitek (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:   strom nese dobrá jablka; slepice mu nesou
-class:   emission

 10 
 ≈  mít dostřel (idiom)
-frame:   ACTobl  DIRtyp  MANNtyp  
1
-example:   puška dobře nese; puška nese až 100 metrů

 11 
 ≈  riskovat (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  DPHRobl  
1kůžina trh
-example:   nést kůži na trh
-rfl:   pass: s tím projektem se nese kůže na trh