vláčet/vláčit seimpf, vláčívat seiter

 1 
 ≈  pohybovat/přesunovat se s námahou
-frame:   ACTobl  DIRtyp  INTTopt  
1k+3,na+4,inf
-example:   vláčet se unaveně domů; vláčel se na snídani
-control:   ACT
-class:   motion

 2 
 ≈  nést s námahou
-frame:   ACTobl  PATobl  DIRtyp  
1s+7
-example:   vláčí se se dvěma těžkými taškami
-class:   transport