hnátimpf

 1 
 ≈  hnaním pobízet k odchodu (i za urč. účelem); prohánět; pronásledovat; spěchat; uhánět; rychle běžet; letět
-frame:   ACTobl  PATobl  INTTopt  DIRtyp  
14k+3,na+4,inf
-example:   hajný hnal děti z lesa ven; hnala ho z domu na nákup; pasáček hnal krávy domů; hnala manžela na prohlídku k lékaři; vstup do EU žene tyto ekonomiky mílovými kroky kupředu; hnal ovce přes lávku; hnal vodu potrubím; chlapec hnal za autobusem
-control:   ACT, PAT
-rfl:   pass: ovce se ženou z pastvy k večeru
-class:   transport

 2 
 ≈  nutit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14do+2,k+3,inf
-example:   své děti hnal do studia / do práce; do práce je hnala finanční nouze; byl hnán ušlechtilým soucitem; nic by nás nehnalo nenávidět své soupeře; hnal lékaře ke stávce
-control:   PAT
-rfl:   pass: děti se ženou do studia

 3 
 ≈  zvyšovat
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  EFFopt  
14z+2do+2,na+4
-example:   obchodníci hnali ceny zboží ze 100 korun na 500 korun
-rfl:   pass: ceny zboží se dnes ženou ze 100 korun na 500 korun
-class:   change

 4 
 ≈  pohánět; uvádět do pohybu; být energií
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   voda žene mlýnské kolo; pára žene lokomotivu; hnal rozhovor zběsilým tempem
-rfl:   pass: rozhovor se hnal zběsilým tempem

 5 
 ≈  vyrůstat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1do+2
-example:   obilí žene do klasů

 6 
 ≈  prudce odmítat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  
1s+7
-example:   ty by mě s takovým rozhodnutím ale hnaly
-rfl:   pass0: s takovým rozhodnutím se ale požene

 7 
 ≈  přivádět do krajnosti; vyhrocovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14do extrému,do krajnosti
-example:   nakonec své činy hnal do krajnosti; Proč hned hnát vše do extrému?
-rfl:   pass: některé případy se hnaly do extrému

 8 
 ≈  činit odpovědným; uvalit odpovědnost (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14k odpovědnosti
-example:   Pokud mě chce někdo žalovat a hnát k odpovědnosti, může. (ČNK)
-rfl:   pass: každý se musí hnát k odpovědnosti

 9 
 ≈  přivádět do tíživé situace (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14do úzkých
-example:   hnal svého přítele svými dotěrnými dotazy do úzkých
-rfl:   pass: po roce 1968 se hnalo mnoho lidí do úzkých