ukládatimpf, uložitpf

 1 
 ≈   impf: umísťovat  pf: umístit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: ukládat odpad do kontejneru  pf: uložit knihy do police
-rfl:   pass:  impf: knihy se ukládají do police  pf: knihy se uložily do police
-class:   location

 2 
 ≈   impf: umísťovat  pf: umístit
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCobl  
14
-example:    impf: ukládat odpad v kontejneru  pf: uložit knihy v polici
-rfl:   pass:  impf: knihy se ukládají v polici  pf: knihy se uložily v polici
-class:   location

 3 
 ≈   impf: nařizovat; dávat jako úkol  pf: nařídit; dát jako úkol
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  EFFopt  
134,inf,aby,,zda,že,contza+4
-example:    impf: zákon ukládá rodičům, aby pečovali o své děti; zákon ukládá rodičům péči o děti; ukládá pečovat o děti; zákon neukládá, zda je nutné ...; zákon neukládá, kdo se má postarat o tyto prostory; ukládal synovi, co má udělat  pf: uložit dítěti za úkol, aby přečetlo knihu; uložit něco za trest; rozsudek mu uložil péči o děti; uložili mu pečovat o děti; uložil mu za úkol, že musí pečovat o své zdraví; soud mu uložil, kolik má platit na děti
-control:   ADDR
-rfl:   cor3:  impf: ukládal si stále nové úkoly  pf: uložil si obtížný úkol
pass:  impf: podle zákona se rodičům ukládá pečovat o děti  pf: zákonem se jim tato povinnost uložila
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: ukládali sobě navzájem povinnost pečovat o děti  pf: uložili si navzájem spoustu povinností
-class:   communication

 4 
 ≈   impf: spořit; uschovávat  pf: uspořit; uschovat
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  DIR3typ  BENtyp  
143
-example:    impf: ukládat peníze na konto; ukládat si peníze na konto; ukládám do paměti jeho jméno  pf: uložit peníze na konto; uložit do paměti jeho jméno
-rfl:   pass:  impf: peníze se ukládají na konto  pf: peníze se uloží na konto

 5 
 ≈   impf: dávat spát  pf: dát spát (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  DIR3typ  
14k+3,na+4,inf
-example:    impf: ukládat děti večer do postele k spánku  pf: uložit nemocného k spánku do postele; uložil děti spát
-control:   PAT
-rfl:   cor4:  impf: ukládal se ke spánku  pf: uložil se na zem
pass:  impf: děti se ukládají spát brzo  pf: děti se večer uloží do postele
-rcp:   ACT-PAT:  impf: Petr a Jan se vzájemně ukládali k spánku  pf: Petr a Jan se vzájemně uložili do postele

 6 
 ≈  jen ukládatimpf
strojit úklady (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
13o+4
-example:   ukládali mu o život; ukládali o jeho život
-rfl:   cor3: ukládal si o život
pass0: ukládá se jim tam o život
-rcp:   ACT-ADDR: ukládali si navzájem o život

 7 
 ≈   impf: odkládat  pf: odložit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14k ledu
-example:    impf: ukládám něco k ledu  pf: uložit něco k ledu
-rfl:   pass:  impf: případ se ukládá k ledu  pf: případ se uložil k ledu