zaměřovatimpf, zaměřitpf

 1 
 ≈   impf: namířit  pf: zacílit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIRtyp  
14
-example:    impf: zaměřovat kukátko na jeviště; pečlivě zaměřoval pušku, než vystřelil  pf: zaměřit zbraně na nepřátelský cíl; zaměřit zbraně tímto směrem
-rfl:   pass:  impf: zbraně se zaměřují na nepřátelské cíle  pf: zbraně se zaměřily na nepřátelské cíle

 2 
 ≈   impf: určovat polohu  pf: určit polohu
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: náš radar zaměřoval nepřátelské letadlo; naším radarem jsme zaměřovali nepřátelské letadlo  pf: náš radar zaměřil nepřátelské letadlo; naším radarem jsme zaměřili nepřátelské letadlo
-rfl:   cor4:  impf: když se ztratil, zaměřoval se pomocí satelitu  pf: když se ztratil, zaměřil se pomocí satelitu
pass:  impf: nepřátelské letadlo se zaměřuje radarem  pf: nepřátelské letadlo se zaměřilo radarem

 3 
 ≈  orientovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14k+3,na+4
-example:    impf: zaměřovat výuku k praxi  pf: zaměřil své úsilí k lingvistice / na lingvistiku
-rfl:   pass:  impf: výuka se zaměřuje k praxi  pf: výuka se zaměřila k praxi
-rcp:   ACT-PAT:

 4 
 ≈  orientovat
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNobl  
14
-example:    impf: zaměřoval své dílo nacionálně  pf: zaměřil své dílo nacionálně
-rfl:   pass:  impf: jeho dílo se zaměřuje nacionálně  pf: jeho dílo se zaměřilo nacionálně

 5 
 ≈   impf: změřit délky a úhly k zanesení do mapy  pf: propočítat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: zaměřovat pozemek  pf: zaměřit pozemek
-rfl:   pass:  impf: zaměřuje se pozemek  pf: zaměřil se pozemek

 6 
 ≈  jen zaměřitpf
namířit; obrátit se (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  DIR3obl  
1kroky
-example:   zaměřil své kroky zpátky domů
-rfl:   pass: až nad ránem se jejich kroky zaměřují zpátky domů
-class:   motion