říkatimpf, říci/říctpf, říkávatiter

 1 
 ≈   impf: povídat  pf: povědět
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  
13o+64,aby,,zda,že,cont
-example:    impf: říkal mu o své ženě, že ...; říkal si, že tam dnes půjde; to mi nic neříká; zákon říká, kdo má nárok na vrácení majetku  pf: řekl mu o své ženě, že ...; řekl si, že tam dnes půjde; řekl bych, že to není pravda
-rfl:   pass:  impf: říká se o něm, že pije  pf: řekla se jim o něm pravda
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:  impf: říkali si o sobě navzájem, že ...  pf: řekli si o sobě navzájem, že ...
-class:   communication

 2 
 ≈   impf: povídat  pf: povědět
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
13o+6
-example:    impf: říkal mu o katastrofě  pf: řekl mu o katastrofě
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:  impf: říkali si o sobě navzájem  pf: řekli si o sobě navzájem
-class:   communication

 3 
 ≈   impf: požadovat  pf: požádat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
13o+4,aby,,zda
-example:    impf: říkal mu marně o vodu; ty (si) o potrestání vyloženě říkáš  pf: řekl (si) mu o vodu
-rcp:   ACT-ADDR:
-class:   communication

 4 
 ≈   impf: odpovídat  pf: odpovědět
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  EFFobl  
13na+44,zda,že,cont
-example:    impf: říkal mu na dotaz, co dělá  pf: řekl mu na to, že ...
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: říkali si navzájem na své dotazy, co dělají  pf: řekli si na to vzájemně, že se tím už nebudou zabývat
-class:   communication

 5 
 ≈   impf: prozrazovat; žalovat  pf: prozradit; žalovat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  EFFobl  
13na+44,že,cont
-example:    impf: říkal na něj, že ...  pf: řekl na něj, že ...
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:  impf: říkali si na sebe vše  pf: řekli si na sebe, že ...
-class:   communication

 6 
 ≈   impf: oslovovat; nazývat  pf: oslovit; nazvat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
135
-example:    impf: říkal jí zlatíčko  pf: řekl jí zlatíčko
-rfl:   pass0:  impf: říkalo se jí Beruško

 7 
 ≈   impf: reagovat  pf: zareagovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
134
-example:    impf: Co tomu říkáš?; Co říkáš novému programu?  pf: Jsem zvědavý, co tomu řekneš?

 8 
 ≈   impf: vyjadřovat  pf: vyjádřit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
174,zda,že,cont
-example:    impf: říkal tím své názory; říkal svým chováním, co je pro něj důležité  pf: řekl tím, na čem mu záleží