vléci/vléct seimpf

 1 
 ≈  pohybovat/přesunovat se s námahou
-frame:   ACTobl  DIRtyp  INTTopt  
1k+3,na+4,inf
-example:   vleče se unaveně domů; vleče se domů na oběd/naobědvat
-control:   ACT
-class:   motion

 2 
 ≈  táhnout se; protahovat se
-frame:   ACTobl  TSINtyp  TTILLtyp  
1
-example:   přednáška se vleče do večera

 3 
 ≈  nést s námahou
-frame:   ACTobl  PATobl  DIRtyp  
1s+7
-example:   vleče se se dvěma těžkými taškami
-class:   transport