snižovat seimpf, snížit sepf

 1 
 ≈   impf: nabývat nižší hodnoty  pf: nabýt nižší hodnoty
-frame:   ACTobl  PATopt  ORIGopt  DIFFopt  MEANStyp  BENtyp  
1na+4z+2o+473
-example:    impf: úroveň se postupně o mnoho snižovala; úroveň se hodně snižovala  pf: úroveň se snížila
-class:   change

 2 
 ≈   impf: slevovat ze své důstojnosti  pf: slevit ze své důstojnosti (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1k+3
-example:    impf: snižovat se ke lžím / k někomu; snižovali se k sobě navzájem  pf: snížit se k takovému chování
-rcp:   ACT-PAT: