hlásitimpf

 1 
 ≈  oznámit
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  LOCtyp  
13o+64,aby,,zda,že,cont
-example:   hlásit někomu o něčem zprávu
-rfl:   pass: každá nová zpráva o postupu vojsk se ihned hlásila vrchnímu veliteli
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: hlásili si navzájem o sobě nové zprávy
-class:   communication

 2 
 ≈  udat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  LOCtyp  
13na+44,zda,že,cont
-example:   hlásit na něj, že přechovává zakázané knihy
-rfl:   pass: každý jeho přestupek se ihned hlásil vedoucímu
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:
-class:   communication