zaskakovatimpf, zaskočitpf

 1 
 ≈   impf: skokem se dostávat; zacházet  pf: skokem se dostat; zajít
-frame:   ACTobl  DIR3obl  INTTopt  
1k+3,na+4,inf
-example:    impf: zaskakoval k nim vždy, když něco potřeboval  pf: často si k nim zaskočil na kus řeči/vypít šálek kávy; zaskočil za strom
-control:   ACT
-rfl:   pass0:  impf: zaskakovalo se k nim na návštěvu  pf: zaskočilo se k nim na návštěvu
-rcp:   ACT-DIR3:  impf: často k sobě zaskakovali  pf: zaskočili k sobě
-class:   motion

 2 
 ≈  jen zaskočitpf
překvapit
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
1,že,inf47
-example:   zaskočil ho svou otázkou; cena lístku ho zaskočila; zaskočili je na cestě a o všechno je obrali
-control:   PAT
-rfl:   pass: protivník se zaskočil nečekanou otázkou
-rcp:   ACT-PAT: zaskočili tím jeden druhého
-class:   psych verb

 3 
 ≈   impf: zastupovat  pf: zastoupit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,za+4
-example:    impf: zaskakoval nemocného šéfa; zaskakoval za nemocného šéfa  pf: zaskočil nemocného šéfa; zaskočil za nemocného šéfa
-rcp:   ACT-PAT:  impf: zaskakovali za sebe  pf: zaskočili za sebe

 4 
 ≈   impf: zapadat na své místo  pf: zapadat na své místo
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:    impf: háčky zaskakovaly do dírek  pf: klíč zaskočil do mechanismu
-class:   location

 5 
 ≈  jen zaskočitpf
uváznout v krku (o pokrmu)
-frame:   ACTobl  
3
-example:   zaskočilo mi

 6 
 ≈  jen zaskočitpf
uváznout v krku (o pokrmu)
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  
13
-example:   zaskočil mi drobeček