rozkládat seimpf, rozložit sepf

 1 
 ≈   impf: rozpadat se  pf: rozpadnout se
-frame:   ACTobl  PATopt  
1na+4
-example:    impf: vláda se začala rozkládat  pf: vláda se rozložila
-class:   change

 2 
 ≈   impf: podléhat rozkladu  pf: podlehnout rozkladu
-frame:   ACTobl  
1
-example:    impf: maso se na slunci rychle rozkládalo  pf: maso se na slunci rychle rozložilo

 3 
 ≈  jen rozkládatimpf se
prostírat se; ležet; zabírat / zaplňovat urč. prostor
-frame:   ACTobl  LOCobl  
1
-example:   Praha se rozkládá nad řekou Vltavou; na kopci se rozkládala malá vesnice
-class:   location

 4 
 ≈  jen rozložitpf se
pohodlně se umístit
-frame:   ACTobl  LOCtyp  DIR3typ  
1
-example:   rozložil se pohodlně do křesla; rozložil se v křesle
-class:   location