rozdělovat seimpf, rozdělit sepf

 1 
 ≈   impf: dělením vytvářet části (ze sebe)  pf: dělením vytvořit části (ze sebe)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1do+2,na+4,v+4
-example:    impf: postupně se začal celý průvod rozdělovat do malých skupinek / na malé skupinky chodců  pf: nakonec se celá skupina rozdělila do několika dvojic / na několik dvojic

 2 
 ≈   impf: dávat ze svého  pf: dát ze svého; podělit se
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1s+7o+4
-example:    impf: rozděloval se s bratrem o všechno  pf: rozdělil se s Janou o poslední peníze
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: rozdělují se spolu  pf: rozdělí se spolu o jídlo