vydávatimpf, vydatpf

 1 
 ≈   impf: předávat; odevzdávat  pf: předat; odevzdat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  DIRtyp  
134
-example:    impf: vydávat někomu zásoby / jídlo ze skladu; vydávali zajatce nepříteli  pf: vydali zatčené do země původu; vydal se policii
-rfl:   cor4:  impf: vydává se policii  pf: vydal se policii
cor3:  impf: vydával si zboží  pf: vydal si zboží
pass:  impf: zásoby se vydávají ze skladu  pf: jídlo se vydá potřebným
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vydávali si navzájem zboží  pf: vydali si zboží
-class:   exchange

 2 
 ≈  publikovat
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  
14
-example:    impf: vydávat knihy / prohlášení v Melantrichu  pf: vydat dokument / svědectví / knihu u renomovaného nakladatelství
-rfl:   pass:  impf: vydávají se nové knihy  pf: kniha se vydá koncem roku

 3 
 ≈   impf: utrácet  pf: utratit
-frame:   ACTobl  PATobl  AIMtyp  RCMPtyp  
14na+4za+4
-example:    impf: vydávali peníze na získání jídla; vydával všechny peníze za jídlo  pf: vydal všechny peníze na získání bytu; vydal všechny peníze za byt
-rfl:   pass:  impf: peníze se vydávají za zbytečnosti  pf: peníze se vydaly na získání bytu
-class:   exchange

 4 
 ≈   impf: zbavovat se; dávat ze sebe  pf: zbavit se; dát ze sebe
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
14z+2
-example:    impf: vydávat energii / zápach / světlo / podivné zvuky; při závodech ze sebe vydávala veškerou energii  pf: vydat energii; nevydal ani hlásku; při závodech ze sebe vydala všechnu energii
-rfl:   pass:  impf: při sportu se vydává energie  pf: při sportu se vydá mnoho energie
-class:   emission

 5 
 ≈   impf: vystavovat něčemu; nechávat působit  pf: vystavit něčemu; nechat působit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
143
-example:    impf: vydávat děti nebezpečí; vydávat knihu zkáze  pf: vydat děti nebezpečí; vydat knihu zkáze
-rfl:   cor4:  impf: zbytečně se vydával nebezpečí  pf: zbytečně se vydal nebezpečí
pass:  impf: děti se vydávaly nebezpečí  pf: děti se vydaly nebezpečí
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vydávali se nebezpečí  pf: vydali se nebezpečí

 6 
 ≈  jen vydávatimpf
prezentovat někoho jako někoho
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14za+4
-example:   vydával neznámého za svého přítele
-rfl:   cor4: vydával se za svého bratra
pass: neúspěch se vydává za úspěch
-rcp:   ACT-PAT-EFF: vydávali se za sebe navzájem
-class:   appoint verb

 7 
 ≈   impf: úředně vystavovat; zveřejňovat  pf: úředně vystavit; zveřejnit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
134
-example:    impf: vydávat někomu příkazy / potvrzení; vydávat zákony / doklady  pf: vydali někomu příkaz / potvrzení; vydat zákon / doklady
-rfl:   cor3:  impf: vydával si povolení  pf: vydal si povolení
pass:  impf: potvrzení se vydává na základě žádosti  pf: povolení se vydá do tří dnů
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vydávali si navzájem příkazy  pf: vydali si navzájem příkazy

 8 
 ≈  jen vydatpf
stačit; mít hodnotu; znamenat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4
-example:   obvinění vydalo na parádní proces; vydá za celý pluk