přiklánět seimpf, přiklonit sepf

 1 
 ≈   impf: naklánět se k něčemu  pf: naklonit se k něčemu
-frame:   ACTobl  DIR3obl  BENtyp  
13
-example:    impf: přikláněla se k příteli  pf: přiklonila se k příteli
-rcp:   ACT-DIR3:  impf: přikláněli se k sobě  pf: přiklonili se k sobě
-class:   location

 2 
 ≈   impf: podporovat; rozhodovat se (k něčemu)  pf: podpořit; rozhodnout se (k něčemu)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1k+3,na+4
-example:    impf: přikláněla se k ráznému řešení; přikláněla se na jeho stranu; štěstí se přiklánělo na naši stranu  pf: přiklonila se k ráznému řešení; přiklonila se na jeho stranu; štěstí se přiklonilo na naši stranu