klesatimpf, klesnoutpf

 1 
 ≈   impf: padat  pf: padnout
-frame:   ACTobl  DIRtyp  BENtyp  
13
-example:    impf: klesat k zemi / ke dnu  pf: klesnout rychle k zemi / na zem; hlava mu klesla na stůl
-rfl:   pass0:  impf: pomalu se klesá ke dnu  pf: na povel se rychle klesne k zemi
-class:   motion

 2 
 ≈   impf: snižovat se  pf: snížit se
-frame:   ACTobl  PATopt  ORIGopt  DIFFopt  MANNtyp  
1na+4z+2o+4
-example:    impf: cena klesala ze 100 Kč na menší hodnotu; cena klesala dvakrát; cena klesala pod hranici 20 Kč  pf: cena klesla z 20 na 10 korun; cena klesla o 10%; cena klesla dvakrát; cena klesla pod hranici 20 Kč
-class:   change

 3 
 ≈  být unavený (idiom)
-frame:   ACTobl  CAUStyp  
17
-example:    impf: klesat únavou  pf: klesnout únavou
-rfl:   pass0:  impf: večer se již klesá únavou  pf: večer se klesne únavou

 4 
 ≈   impf: cítit beznaděj  pf: pocítit beznaděj (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1na duchu,na mysli
-example:    impf: klesat na duchu  pf: klesnout na duchu
-rfl:   pass0:  impf: klesá se na duchu  pf: kleslo se na duchu