tázat seimpf

 1 
 ≈  ptát se; klást otázky
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
12na+4,po+6,zda,cont
-example:   tázal se publika, zda mu porozumělo; už měsíc se táží po novém vydání románu
-rcp:   ACT-ADDR: vzájemně se tázali na zdraví
-class:   communication