rozkládatimpf, rozložitpf

 1 
 ≈   impf: roztahovat; rozevírat; rozprostírat  pf: roztáhnout; rozevřít; rozprostřít
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  DIR3typ  
14
-example:    impf: vytáhl doutník a začal si pomalu rozkládat noviny  pf: rozložil si noviny a začal číst
-rfl:   pass:  impf: před hodinou se rozkládaly pomůcky  pf: před hodinou se rozložily pomůcky

 2 
 ≈   impf: rozmisťovat rozložením někam  pf: rozmístit rozložením někam
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: rozkládala příbory po stole  pf: rozložil příbory po stole
-rfl:   pass:  impf: příbory se rozkládají kolem talíře  pf: příbory se rozloží kolem talíře
-class:   location

 3 
 ≈   impf: rozmisťovat rozložením někde  pf: rozmístit rozložením někde
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCobl  
14
-example:    impf: rozkládala příbory na stole  pf: rozložil příbory na stole
-rfl:   pass:  impf: příbory se rozkládají na stole  pf: příbory se rozloží na stole
-class:   location

 4 
 ≈   impf: rozebírat; rozdělovat  pf: rozebrat; rozdělit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
14do+2,na+4
-example:    impf: dítě rozkládalo autíčko na součástky; růst cen rozkládáme do více let  pf: chlapec rozložil autíčko na součástky; růst cen musíme rozložit do více let
-rfl:   pass:  impf: kradená auta se rozkládají na součástky  pf: kradená auta se rozloží na součástky
-class:   change

 5 
 ≈   impf: ničit; působit rozklad  pf: zničit; způsobit rozklad
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: některé mikroorganismy rozkládají mrtvou organickou hmotu  pf: některé mikroorganismy rozloží mrtvou organickou hmotu

 6 
 ≈   impf: přidělovat komu  pf: přidělit komu
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
13,na+44
-example:    impf: rozkládáme úkoly všem členům / na všechny členy redakce  pf: naším úkolem je rozložit úkoly všem členům / na všechny členy redakce
-rfl:   pass:  impf: úkoly se rozkládají na všechny členy redakce  pf: úkoly se rozloží na všechny členy redakce
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vzájemně si rozkládali úkoly  pf: vzájemně si rozložili úkoly
-class:   exchange

 7 
 ≈  jen rozkládatimpf
mluvit; vyprávět o něčem
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  
13o+6
-example:   někteří řidiči při jízdě vesele rozkládají do svých mobilních telefonů
-rfl:   pass0: celý večer se rozkládalo o budoucích zkouškách
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: rozkládali si o sobě
-class:   communication

 8 
 ≈  jen rozkládatimpf
pohybovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   neustále rozkládala rukama
-rfl:   pass0: v pantomimě se rozkládá i rukama
-class:   cause motion