zůstávatimpf, zůstatpf

 1 
 ≈   impf: setrvávat; pobývat  pf: setrvat; pobýt
-frame:   ACTobl  LOCobl  
1
-example:    impf: zůstávat v rodné vsi; Albánci nadále zůstávají stranou všeho dění  pf: zůstal v lese; Albánci nadále zůstali stranou všeho dění
-rfl:   pass0:  impf: zůstává se v lese  pf: zůstalo se v lese
-rcp:   ACT-LOC:
-class:   location

 2 
 ≈   impf: udržovat se (často o vlastnosti)  pf: udržet se (často o vlastnosti)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1,že,inf,cont7,adj-1,adj-7
-example:    impf: zůstává mladý; zůstávala mu věrná; zůstávat čestným člověkem; zůstává otázkou, jak pokračovat; zůstává otazníkem, že / zda to byli schopni udělat; pokračovat zůstává naší hlavní prioritou  pf: dlouho zůstal mladým; zůstal děkanem; zůstal mu dlužen odpověď; zůstalo otázkou, jak pokračovat; poskytovat levné služby zůstalo i nadále naší hlavní prioritou
-control:   ex
-rfl:   pass0:  impf: odmítne-li se to, zůstává se čestným člověkem  pf: zůstalo se čestným člověkem

 3 
 ≈   impf: udržovat se nějak  pf: udržet se nějak
-frame:   ACTobl  MANNobl  
1
-example:    impf: zůstávám v klidu  pf: i za této situace zůstanu v klidu
-control:   ex
-rfl:   pass0:  impf: zatím se zůstává v klidu  pf: zůstalo se v klidu

 4 
 ≈  pokračovat v určité činnosti
-frame:   ACTobl  PATobl  
1inf
-example:    impf: zůstávat někde pracovat; často tu zůstává pracovat až do noci  pf: zůstal pracovat / sedět doma; zůstal pracovat do noci
-control:   ACT
-rfl:   pass0:  impf: zůstávalo se pracovat dlouho do noci  pf: zůstalo se pracovat dlouho do noci
-class:   phase verb

 5 
 ≈   impf: dědit; dochovat se  pf: zdědit; dochovat se
-frame:   ACTobl  PATobl  HERtyp  
13po+6
-example:    impf: zůstávaly mu nějaké drobné; po babičce mu zůstávají jen drobnosti; zůstává dost rozdílů  pf: zůstal mu barák po babičce

 6 
 ≈   impf: zbývat; zachovávat se  pf: zbýt; zachovat se
-frame:   ACTobl  ORIGobl  BENtyp  
1z+23
-example:    impf: z hostin zůstávaly jen drobky; z výplaty mu zůstává už jen 100 Kč  pf: z dortu mu zůstal jen kousek

 7 
 ≈   impf: ocitat se  pf: ocitnout se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1bez+2
-example:    impf: zůstávat bez finančních prostředků / bez přátel  pf: zůstal bez prostředků / bez přátel
-rfl:   pass0:  impf: zůstává se pak bez přátel  pf: zůstane se pak bez přátel

 8 
 ≈  pokračovat v něčem (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1u+2
-example:    impf: zůstávám u řemesla; není dobré zůstávat stále u stejného argumentu  pf: nakonec jsem se rozhodl zůstat u řemesla
-rfl:   pass0:  impf: zůstává se u jednoho argumentu  pf: zůstalo se u jednoho argumentu

 9 
 ≈   impf: neměnit; nepokračovat ve změnách  pf: nezměnit; nepokračovat ve změnách (idiom)
-frame:   ACTobl  
1,na+6,při+6,u+2
-example:    impf: dobový kontext se proměňuje, ale podstata zůstává; stále na tom / při tom / u toho zůstávalo  pf: dobový kontext se proměnil, ale podstata zůstala; na tom / při tom / u toho zůstalo
-rfl:   pass0:  impf: při tom se zůstávalo  pf: při tom se zůstalo

 10 
 ≈   impf: zbývat na někom  pf: zbýt na někom (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+6
-example:    impf: veškerá práce zůstávala na něm  pf: veškerá práce zůstala na něm

 11 
 ≈   impf: nepřestávat podporovat  pf: nepřestat podporovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1při+6,s+7
-example:    impf: zůstávat při příteli / s přítelem  pf: zůstat při příteli / s přítelem
-rfl:   pass0:  impf: zůstává se při nich  pf: zůstane se při nich
-rcp:   ACT-PAT:  impf: zůstávali při sobě  pf: zůstali při sobě
-class:   social interaction

 12 
 ≈   impf: zbývat sám  pf: zbýt sám (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
1na+4,s+7,v+6sám
-example:    impf: zůstával na to / s tím / v něčem sám  pf: zůstal na to / s tím / v něčem sám

 13 
 ≈  být platný; platit (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1,inf,žev platnosti
-example:    impf: tento zákon zůstává nadále v platnosti  pf: tento zákaz zůstal v platnosti po deset let
-control:   ex

 14 
 ≈   impf: zaostávat  pf: zaostat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  REGtyp  
1za+7pozaduv+6
-example:    impf: dítě zůstává pozadu za ostatními spolužáky  pf: zůstal pozadu za svými spolužáky
-rfl:   pass0:  impf: zůstává se pozadu za ostatními  pf: zůstalo se pozadu za ostatními