odnášetimpf, odnéstpf

 1 
 ≈   impf: nesením dopravovat z urč. místa; sklízet; odstraňovat  pf: nesením dopravit z urč. místa; sklidit; dopravit; odstranit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  INTTopt  
14k+3,na+4,inf
-example:    impf: odnášeli raněné z bojiště; odnášel pomůcky ze třídy  pf: odnesli raněné z bojiště; odnesl si věci ze stolu; raněného odnesli k ošetření
-control:   ACT, PAT
-rfl:   pass:  impf: po jídle se ze stolu odnáší nádobí  pf: po jídle se nádobí odnese ze stolu
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: odebírat někomu něco  pf: odebrat / sebrat někomu něco
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  DIRtyp  INTTopt  
134k+3,na+4,inf
-example:    impf: potkal zloděje, když mu odnášel počítač  pf: zloděj mu odnesl počítač; zloději mu odnesli vše
-control:   ACT, PAT
-rfl:   pass:  impf: odnášel se jim majetek  pf: odnesl se jim majetek
-class:   transport

 3 
 ≈   impf: nesením dopravovat na urč. místo  pf: nesením dopravit na urč. místo
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  INTTopt  
14k+3,na+4,inf
-example:    impf: odnášeli raněné do sanitky; odnášeli ho na ošetření; postupně odnášel knihy do knihovny  pf: odnesli raněné do sanitky; raněného odnesli k ošetření; odnesl již všechny knihy do knihovny
-control:   ACT, PAT
-rfl:   pass:  impf: dopisy se odnášejí na poštu  pf: dopisy se po vyřízení odnesou na poštu
-class:   transport

 4 
 ≈   impf: nesením někomu dopravovat  pf: nesením někomu dopravit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  DIRtyp  INTTopt  
134k+3,na+4,inf
-example:    impf: odnášela psovi zbytky jídla  pf: odnesla mu dárky
-control:   ACT, PAT
-rfl:   pass:  impf: odnášely se mu dárky  pf: odnesly se mu dárky
-class:   exchange

 5 
 ≈   impf: odpykávat; být postižen  pf: odpykat; být postižen
-frame:   ACTobl  PATobl  CAUStyp  SUBStyp  
14,že,cont7za+4
-example:    impf: vždy odnášel všechno za své sourozence; její nenávistné útoky odnášel svým zdravím  pf: útěk z domova nakonec odneslo nejstarší dítě; potyčku odnesl zraněním; odnesl to vyřazením z reprezentace; To (si) odneseš!
-rfl:   pass:  impf: odnáší se to zdravím  pf: odneslo se to zdravím

 6 
 ≈   impf: ztrácet se  pf: ztratit se (idiom)
-frame:   DPHRobl  PATobl  
čas4
-example:    impf: vzpomínky na válku odnášel čas  pf: hrůzné vzpomínky na válku odnesl čas