koncentrovatbiasp

 1 
 ≈  soustředit někam / soustřeďovat někam
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:   firmy se rozhodly koncentrovat výrobu do chudších zemí
-rfl:   pass: sledujeme trend, kdy se výroba soustředí spíše do chudších zemí
-class:   location

 2 
 ≈  soustředit někde / soustřeďovat někde
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCobl  
14
-example:   firmy se rozhodly koncentrovat výrobu v chudších zemích
-rfl:   pass: sledujeme trend, kdy se výroba koncentruje spíše v chudších zemích
-class:   location

 3 
 ≈  zhustit / zhušťovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   chemik koncentroval roztok
-rfl:   pass: roztok se koncentruje

 4 
 ≈  soustřeďovat se / soustředit se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
1k+3,na+4pozornost
-example:   koncentroval pozornost ke splnění úkolu / na daný úkol
-rfl:   pass: pozornost se v té době koncentrovala na výchovu našich dětí