sestupovatimpf, sestoupitpf

 1 
 ≈   impf: dostávat se pohybem dolů  pf: dostat se pohybem dolů
-frame:   ACTobl  DIR1obl  INTTopt  DIFFopt  
1k+3,na+4,info+4
-example:    impf: výprava sestupovala z kopce; výprava sestupovala do údolí  pf: výprava sestoupila z vrcholku hory do základního tábora
-control:   ACT
-rfl:   pass0:  impf: sestupovalo se z kopce  pf: v případě nepřízně počasí se sestoupí z vrcholu
-class:   motion

 2 
 ≈   impf: pohybem se dostávat dolů  pf: pohybem se dostat dolů
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: sestupovali jsem půl kilometru do základního tábora  pf: sestoupila pět schodů
-rfl:   pass:  impf: sestupovalo se několik kilometrů  pf: v případě příznivého počasí se sestoupí alespoň dva kilometry
-class:   motion

 3 
 ≈   impf: dostávat se na nižší úroveň  pf: dostat se na nižší úroveň
-frame:   ACTobl  PATopt  ORIGopt  DIFFopt  
1na+4z+2o+4
-example:    impf: koruna sestupovala na nejnižší možnou hodnotu  pf: koruna sestoupila na nejnižší možnou hodnotu
-class:   change