vyzbrojovatimpf, vyzbrojitpf

 1 
 ≈   impf: opatřovat výzbrojí; vybavovat vším potřebným  pf: opatřit výzbrojí; vybavit vším potřebným
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  AIMtyp  BENtyp  
147na+4,pro+4proti+3
-example:    impf: vyzbrojovat armádu; vyzbrojovat vědomostmi; vyzbrojovat pro život / na cestu  pf: vyzbrojit armádu; vyzbrojit vědomostmi; vyzbrojit pro život / na cestu
-rfl:   cor4:  impf: vyzbrojovali se samopaly  pf: vyzbrojili se samopaly a sudy plnými nábojů
pass:  impf: armáda se vyzbrojovala nejmodernější technikou  pf: zásahová jednotka se vyzbrojila nejnovější technikou
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vzájemně se vyzbrojovali pro život  pf: vzájemně se vyzbrojili pro život
-class:   providing