spočítatpf

 1 
 ≈  kalkulovat; určit pořadí
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
14,zda,že,cont3
-example:   spočítat Marii knihy / úkol; V českých podmínkách dosud nikdo nespočítal, zda společnost na kuřáky celkově doplácí, či ne. (ČNK); Pan Mundstock spočítá, že má z každé strany tři. (ČNK); spočítej si, kolik tě bude půjčka stát
-rfl:   pass: obvod trojúhelníku se spočítá podle vzorce a+b+c
-class:   mental action

 2 
 ≈  určit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
14na+4
-example:   spočítal to na 5 korun
-class:   mental action

 3 
 ≈  pomstít se (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:   Oni mu to ještě spočítají!
-rcp:   ACT-ADDR: