stupňovatimpf

 1 
 ≈  zvětšovat; zesilovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
14na+4,v+4
-example:   stupňovat svou averzi vůči uprchlíkům
-rfl:   pass: anglická adjektiva se stupňují přidáním přípony -er nebo -est
-class:   change