přivážetimpf, přivéztpf

 1 
 ≈   impf: dopravovat někam  pf: dopravit někam
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  INTTopt  MEANStyp  
14k+3,na+4,inf7,na+6,po+6,v+6
-example:    impf: přivážet někoho sanitkou do nemocnice; sanitka ho právě přivážela do nemocnice; přivážel děti na kontrolu k lékaři každý týden; přiváželi mužstvo k utkání  pf: přivézt někoho sanitkou do nemocnice; sanitka mě přivezla do nemocnice; přivezl mužstvo k utkání; přivezl děti na kontrolu do nemocnice
-control:   ACT, PAT
-rfl:   cor4:  impf: přivážel se do školy autem  pf: přivezl se autem
pass:  impf: nemocní se přiváželi do nemocnice  pf: nemocní se přivezli do nemocnice
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: dopravovat někomu  pf: dopravit někomu
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  INTTopt  MEANStyp  DIRtyp  
134k+3,na+4,inf7,na+6,po+6,v+6
-example:    impf: přivážet lékařům sanitkou nemocné do nemocnice; přivezl zraněné lékaři na ošetření  pf: přivézt lékařům sanitkou zraněné na ošetřovnu; přivezl mu ukázat přítelkyni
-control:   ACT, PAT
-rfl:   cor4:  impf: pravidelně se babičce přivážel ukázat v novém autě  pf: přivezl se jim ukázat
cor3:  impf: přivážel si zboží  pf: přivezl si zboží
pass:  impf: přiváželo se jim zboží  pf: přivezlo se jim zboží
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   transport