zapůjčovatimpf, zapůjčitpf

 1 
 ≈   impf: poskytovat na přechodnou dobu  pf: poskytnout na přechodnou dobu
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  AIMtyp  
134k+3,na+4
-example:    impf: klub zapůjčoval členům odborné časopisy (ČNK)  pf: klíč nám zapůjčili místní jeskyňáři (ČNK)
-rfl:   pass:  impf: zapůjčovaly se jim knihy  pf: spisy se zapůjčí znalci (ČNK)
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vzájemně si zapůjčovali knihy  pf: jeden druhému zapůjčili knihy
-class:   exchange

 2 
 ≈   impf: poskytovat na přechodnou dobu  pf: poskytnout na přechodnou dobu
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  AIMtyp  
14k+3,na+4
-example:    impf: zapůjčovat archiválie do ciziny  pf: zapůjčil ho do expozice barokního umění (ČNK)
-rfl:   pass:  impf: archiválie se zapůjčovaly do ciziny  pf: archiválie se zapůjčily do ciziny
-class:   exchange

 3 
 ≈   impf: získávat na přechodnou dobu  pf: získat na přechodnou dobu
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGobl  AIMtyp  BENtyp  LOCtyp  DIR1typ  
14od+2k+3,na+43
-example:    impf: zapůjčovat mu z muzea vzorky; knihy pro něj zapůjčuji v knihovně / z knihovny  pf: zapůjčit mu z muzea vzorky; knihy pro něj zapůjčím v knihovně / z knihovny
-rfl:   pass:  impf: potřebné vybavení se zapůjčovalo  pf: potřebné stoly, židle i nádobí se zapůjčí (ČNK)
-rcp:   ACT-ORIG:  impf: zapůjčovali od sebe knihy  pf: zapůjčili jeden od druhého knihy
-class:   exchange