sklánětimpf, sklonitpf

 1 
 ≈   impf: shýbat; nahýbat  pf: sehnout; nahnout
-frame:   ACTobl  PATobl  INTTopt  DIR3typ  LOCtyp  
14k+3,na+4
-example:    impf: skláněla hlavu k dítěti; skláněla hlavu k pozdravu / na pozdrav  pf: sklonila hlavu k dítěti; sklonil hlavu k pozdravu / na pozdrav
-rfl:   pass:  impf: hlava se skláněla k pozdravu  pf: při vstupu se skloní hlava dolů
-class:   location

 2 
 ≈   impf: vyjadřovat úctu; podrobovat se  pf: vyjádřit úctu; podrobit se (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  PATobl  
1hlavupřed+7
-example:    impf: skláněla hlavu před jeho moudrostí  pf: sklonila hlavu před jeho moudrostí
-rfl:   pass:  impf: sklání se hlava před jeho moudrostí  pf: sklonila se hlava před jeho moudrostí