učinitpf

 1 
 ≈  udělat; vyvinout činnost
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:   učinil dobrý skutek; Jaromír učinil dobře; pokud tak politik neučiní do tří dnů, ... učinit pokroky; učinil dobrý skutek; učinit někomu radost
-rfl:   pass: tím se učinil dobrý skutek

 2 
 ≈  udělat, působit (analytický predikát)
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:   učinil pokroky / pokus / kontrolu / nárok
-rfl:   pass: učinil se pokus

 3 
 ≈  způsobit změnu stavu / že někdo je někým / nějakým
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  EFFobl  
14z+27,adj-7
-example:   učinit někoho nešťastným / svým zástupcem
-rfl:   cor4: učinil se neviditelným
-rcp:   ACT-PAT: učinili se navzájem nešťastnými
-class:   change

 4 
 ≈  přetvořit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGobl  BENtyp  
14z+23
-example:   učinit z někoho hvězdu; učinil z této zkušenosti ústřední bod svého politického myšlení
-rfl:   pass: tím se ze života učiní peklo
-rcp:   ACT-ORIG: učinit ze sebe navzájem otroky
-class:   change

 5 
 ≈  způsobit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:   učinil jí mnoho zlého
-rfl:   cor3: učinil si mnoho problémů
pass: učiní se tím mnoho zlého
-rcp:   ACT-ADDR: učinili si vzájemně mnoho zlého

 6 
 ≈  uspokojit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
13zadost
-example:   učinil zadost své zvědavosti
-rfl:   pass: učinilo se tomu zadost
-rcp:   ACT-PAT: učinili si zadost

 7 
 ≈  plně zaujmout (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
1na+4dojem
-example:   jeho řešení na něj učinilo ten nejlepší dojem
-rfl:   pass: učinil se na ně dobrý dojem
-rcp:   ACT-PAT: učinili na sebe ten nejlepší dojem

 8 
 ≈  ukončit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
13konec,přítrž
-example:   rozhodli jsme se učinit konec / přítrž vašim plánům
-rfl:   pass: učinil se tomu konec