povídatimpf, povědětpf

 1 
 ≈   impf: říkat; vyprávět  pf: říci
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  
13o+64,aby,,zda,že,cont
-example:    impf: povídal jim všechno  pf: pověděl jim jen část pravdy
-rfl:   cor3:  impf: povídal si pro sebe na ulici  pf: nejdřív si to několikrát pověděl pro sebe
pass:  impf: povídá se, že chodí za jinou  pf: hned se jim to povědělo
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:  impf: povídali o sobě všechno  pf: pověděli o sobě všechno
-class:   communication

 2 
 ≈   impf: říkat; vyprávět  pf: říci
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
13o+6
-example:    impf: povídal jim o babičce  pf: pověděl jim o nehodě, která se stala
-rfl:   pass0:  impf: o tom se už povídá všude  pf: povědělo se jim o tom
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:  impf: vzájemně o sobě povídali  pf: vzájemně o sobě pověděli
-class:   communication

 3 
 ≈  jen povědětpf
prozradit; žalovat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  EFFobl  
13na+44,zda,že,cont
-example:   pověděli rodičům na něj, že nebyl večer doma
-rfl:   pass: povědělo se to na něj
-rcp:   ACT-PAT: sourozenci na sebe všechno hned pověděli
-class:   communication