podražovatimpf, podražitpf

 1 
 ≈   impf: zvyšovat ceny; zdražovat se  pf: zvýšit ceny; zdražit se
-frame:   ACTobl  PATopt  ORIGopt  DIFFopt  
1na+4z+2o+4
-example:    impf: základní potraviny v poslední době podražují  pf: základní potraviny v poslední době podražily
-class:   change