činitimpf, činívatiter

 1 
 ≈  dělat; vyvíjet činnost
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  MANNtyp  
143
-example:   činil dobré skutky; Jaromír činí dobře
-rfl:   pass: tím se činí dobrý skutek

 2 
 ≈  dělat, působit (analytický predikát)
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
143
-example:   činí pokroky / pokus / kontrolu / nárok / závěry
-rfl:   pass: činil se pokus

 3 
 ≈  působit změnu stavu / že někdo / něco je někým / nějakým
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  EFFobl  
14z+27,adj-7
-example:   činí Pavla z učitele soudcem
-rfl:   cor4: často se činil neviditelným
-rcp:   ACT-PAT: činili se navzájem nešťastnými
-class:   change

 4 
 ≈  přetvářet
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGobl  BENtyp  
14z+23
-example:   činí z Pavla učitele; činit z někoho hvězdu; činili si ze života peklo; činí školu snesitelnou; činil z této zkušenosti ústřední bod svého politického myšlení
-rfl:   pass: tím se ze života činí peklo
-rcp:   ACT-ORIG: činili ze sebe navzájem otroky
-class:   change

 5 
 ≈  způsobovat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:   celý život mu činila mnoho zlého
-rfl:   cor3: činil si mnoho problémů
pass: činí se tím mnoho zlého
-rcp:   ACT-ADDR: činili si vzájemně mnoho zlého

 6 
 ≈  zpracovávat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:   celý minulý týden činil kůže
-rfl:   pass: v této nádobě se činí kůže

 7 
 ≈  uspokojovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
13zadost
-example:   potřeboval činit zadost své zvědavosti
-rfl:   pass: činí se tomu zadost
-rcp:   ACT-PAT: činili si zadost

 8 
 ≈  plně zaujmout (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
1na+4dojem
-example:   celá stavba na něj svým architektonickým řešením činila obrovský dojem
-rfl:   pass: činil se na ně dobrý dojem
-rcp:   ACT-PAT: činili na sebe ten nejlepší dojem

 9 
 ≈  ukončovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
13konec,přítrž
-example:   tímto zákazem činíme konec / přítrž vašim podvodům
-rfl:   pass: činil se tomu konec

 10 
 ≈  působit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1,inf,že34
-example:   nečiní mi nejmenší obtíže uznat, že...
-control:   ADDR

 11 
 ≈  dosahovat hodnoty / míry (idiom)
-frame:   ACTobl  EXTobl  
14
-example:   činí to 30 Kč
-class:   extent