spouštět seimpf, spustit sepf

 1 
 ≈   impf: klesat  pf: klesnout
-frame:   ACTobl  DIR3obl  INTTopt  
1k+3,na+4,inf
-example:    impf: potápěč se spouštěl do vody  pf: potápěč se spustil do vody; dravec se náhle spustil mezi kuřata
-control:   ACT
-class:   motion

 2 
 ≈   impf: začínat téci  pf: začít téci
-frame:   ACTobl  BENtyp  TWHENtyp  
13
-example:    impf: začal se spouštět déšť; každou chvíli se mu spustila krev z nosu  pf: spustil se déšť; spustila se mu krev z nosu

 3 
 ≈   impf: mravně klesat  pf: mravně klesnout (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  
1s+7
-example:    impf: jeho žena se spouštěla s každým, koho potkala  pf: spustil se s jeho ženou
-rcp:   ACT-PAT:  impf: spouštěli se spolu  pf: spustili se spolu
-class:   social interaction