přijímatimpf, přijmoutpf

 1 
 ≈   impf: brát; přebírat do vlastnictví  pf: vzít; převzít do vlastnictví
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  REGtyp  RCMPtyp  
14od+2k+3za+4
-example:    impf: přijímal dárek od přítele za svou pomoc  pf: přijal dárek od přítele za svou pomoc
-rfl:   pass:  impf: dárek od přítele se přijímá  pf: přijme se dárek
-rcp:   ACT-ORIG:  impf: přijímali dárky od sebe vzájemně  pf: přijali dárky od sebe navzájem
-class:   exchange

 2 
 ≈   impf: akceptovat; smiřovat se  pf: akceptovat; smířit se
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  ACMPtyp  
14,že,contbez+2,s+7
-example:    impf: přijímal toto rozhodnutí / tento postup bez nadšení / bez výhrad / s nevolí; přijímat práci; nepřijímal, co mu nabízela  pf: přijal toto rozhodnutí / tento postup bez nadšení / bez výhrad / s nevolí; přijmout práci; nikdy nepřijal, co se stalo
-rfl:   pass:  impf: tento postup se obecně přijímá  pf: rozhodnutí se přijalo bez výhrad
-class:   mental action

 3 
 ≈   impf: schvalovat  pf: schválit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: Parlament přijímá zákony  pf: vláda jednomyslně přijala novou vyhlášku
-rfl:   pass:  impf: zákony se přijímají v Parlamentu  pf: zákon se přijal po dlouhé debatě

 4 
 ≈   impf: odebírat  pf: odebrat
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
14od+2
-example:    impf: přihlášky / objednávky přijímá sekretářka; Vaculík přijímá z moderního světového románu výrazový postup / skladebnou finesu  pf: tyto přihlášky / objednávky přijala bývalá sekretářka; Vaculík přijal z moderního světového románu výrazový postup / skladebnou finesu
-rfl:   pass:  impf: přihlášky se přijímají v kanceláři  pf: přihlášky se přijaly
-rcp:   ACT-ORIG:
-class:   exchange

 5 
 ≈   impf: pojímat do kolektivu  pf: pojmout do kolektivu
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  DIRtyp  
14jako+4,za+4
-example:    impf: přijímat někoho jako člena / za člena do party; přijali jsme vás na školu  pf: přijmout někoho jako člena / za člena do party; přijímáme vás na školu
-rfl:   pass:  impf: přijímají se noví členové  pf: přijme se asi třicet studentů
-rcp:   ACT-PAT:  impf: Petr a Jan se navzájem přijímali  pf: Petr a Jan se navzájem přijali
-class:   appoint verb

 6 
 ≈   impf: najímat  pf: najmout
-frame:   ACTobl  PATobl  AIMtyp  
14do+2,na+4
-example:    impf: přijímat uklízečku na práci; přijímáme studentky na hlídání dětí; přijímali ho do funkce ředitele  pf: přijmout uklízečku na práci; přijali studentky na hlídání dětí; přijali ho do funkce ředitele
-rfl:   pass:  impf: přijímají se další zaměstnanci  pf: přijmou se další zaměstnanci

 7 
 ≈   impf: vítat  pf: uvítat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  
14
-example:    impf: přijímal návštěvu / ho s otevřenou náručí  pf: přijal návštěvu / ho s otevřenou náručí
-rfl:   pass:  impf: návštěva se přijímá s otevřenou náručí  pf: návštěva se přijme s otevřenou náručí
-rcp:   ACT-PAT:  impf: přijímali se navzájem s otevřenou náručí  pf: přijali se navzájem s otevřenou náručí

 8 
 ≈   impf: poskytovat ochranu  pf: poskytnout ochranu (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  AIMtyp  MANNtyp  
14na+4
-example:    impf: přijímal někoho na stravu a na byt; oddíl přijímal Františka s posměchem  pf: přijal někoho na stravu a na byt; oddíl Františka přijal s posměchem
-rfl:   pass:  impf: studenti se přijímají na stravu a na byt  pf: přijal se student na byt
-rcp:   ACT-PAT:  impf: přijímali se vzájemně na byt  pf: přijali se vzájemně na byt

 9 
 ≈  interpretovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14,že,contjako+4
-example:    impf: přijímat něco jako urážku; jak s ním zacházela, přijímal jako urážku  pf: přijmout něco jako urážku; co mu řekla, přijal jako urážku
-rfl:   pass:  impf: přijímá se to jako urážka  pf: přijalo se to jako urážka
-class:   mental action

 10 
 ≈   impf: odpouštět  pf: odpustit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14na milost
-example:    impf: přijímal ho na milost  pf: přijal ho na milost
-rfl:   pass:  impf: přijímá se na milost  pf: přijal se na milost
-rcp:   ACT-PAT:  impf: přijímali se navzájem na milost  pf: přijali se navzájem na milost