naříkatIimpf, naříkávatIiter

 1 
 ≈  sténat; plakat; projevovat žal nebo bolest
-frame:   ACTobl  CAUStyp  
17
-example:   zvíře naříkalo bolestí / pro bolest
-rfl:   pass0: v lazaretu se jen naříkalo bolestí

 2 
 ≈  stěžovat si
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4,že,cont
-example:   pacient (si) naříkal na silné bolesti na hrudníku; matka stále jen naříkala na své děti / na vyčerpání / že je vyčerpaná; naříkal, jak je chudý
-rfl:   pass0: za minulé éry se hodně naříkalo na nedostatek zboží
-rcp:   ACT-PAT: naříkali jeden na druhého
-class:   mental action