tlačitimpf

 1 
 ≈  posunovat tlakem
-frame:   ACTobl  PATobl  DIRtyp  
14
-example:   tlačit kočárek do schodů
-rfl:   pass: kočárek se tlačil do schodů
-rcp:   ACT-PAT: tlačili se navzájem dopředu
-class:   transport

 2 
 ≈  vyvíjet tlak na někoho
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  MEANStyp  
1na+4aby,7
-example:   tlačila na něj, aby se rozhodl
-rfl:   pass0: tlačí se na něj, aby se rozhodl
-rcp:   ACT-PAT: tlačili na sebe

 3 
 ≈  snažit se přimět
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14do+2,k+3,aby
-example:   tlačila dceru do vážného rozhodnutí
-rfl:   pass: žadatelé se tlačí k rozhodnutí
-rcp:   ACT-PAT: tlačili se navzájem do svého řešení

 4 
 ≈  působit změnu
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  ORIGopt  
14na+4od+2,z+2
-example:   pokles hodnoty koruny tlačí cenu nahoru
-rfl:   pass: ceny se uměle tlačí nahoru
-class:   change

 5 
 ≈  působit tlak nepoměrem velikosti
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   tlačí ho boty

 6 
 ≈  silou získávat
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
14z+2
-example:   tlačit víno z hroznů
-rfl:   pass: tlačilo se víno
-class:   change

 7 
 ≈  tvrdě nutit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14ke zdi
-example:   tlačí mě ke zdi
-rfl:   pass: odpůrce se tlačí ke zdi
-rcp:   ACT-PAT: tlačili se navzájem ke zdi