spěchatimpf

 1 
 ≈  chvátat v chůzi; pospíchat v pohybu (s urč. cílem / za urč. účelem)
-frame:   ACTobl  INTTopt  DIRtyp  
1k+3,na+4,inf
-example:   spěchal domů; spěchal na schůzi; spěchal k lékaři; spěchala nakoupit do obchodu
-control:   ACT
-rfl:   pass0: Spěchá se pomalu!
-class:   motion

 2 
 ≈  pospíchat s urč. úkolem / prací
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:   spěchala s dopsáním práce
-rfl:   pass0: s tímto úkolem se hodně spěchalo

 3 
 ≈  naléhat na někoho; nutit někoho, aby něco rychle vykonal
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4
-example:   spěchala na automechaniky; ty na mě moc spěcháš; spěchal na vypracování veškerých projektů ke stavbě rodinného domu
-rfl:   pass0: na staré lidi se nespěchá
-rcp:   ACT-PAT: spěchali na sebe

 4 
 ≈  nemít čas
-frame:   ACTobl  
1
-example:   Petr spěchá, musí odejít brzy!
-rfl:   pass0: je třeba odejít brzy a tak se spěchá

 5 
 ≈  být naléhavý
-frame:   ACTobl  
1
-example:   ta záležitost velmi spěchá