vyšetřovatimpf, vyšetřitpf

 1 
 ≈   impf: prozkoumávat; prověřovat; lékařsky prohlížet  pf: prozkoumat; prověřit; lékařsky prohlédnout
-frame:   ACTobl  PATobl  BENtyp  
14,zda3
-example:    impf: policie vyšetřuje, zda nedošlo ke spáchání trestného činu; lékař právě vyšetřuje nového pacienta  pf: policie musí vyšetřit, zda je skutečně vinen; lékař Petra vyšetřil
-rfl:   cor4:  impf: jako lékař se vyšetřuje sám  pf: vyšetřil se sám
pass:  impf: v naší obci se vyšetřuje vražda  pf: ta vražda se nikdy nevyšetřila
-rcp:   ACT-PAT:  impf: lékaři se vyšetřovali mezi sebou  pf: lékaři se vyšetřili mezi sebou

 2 
 ≈  jen vyšetřitpf
ušetřit; šetřením získat
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  BENtyp  AIMtyp  
14z+23na+4
-example:   matka dokázala ze svého platu vyšetřit peníze na koupi nové lednice
-rfl:   pass: z těchto peněz se něco vyšetří na opravu chaty