přesunovatimpf1, přesouvatimpf2, přesunoutpf

 1 
 ≈   impf1: přemisťovat sunutím / plynulým pohybem  impf2: přemisťovat sunutím / plynulým pohybem  pf: přemístit sunutím / plynulým pohybem
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  DIR3obl  INTTopt  
14k+3,na+4,inf
-example:    impf1: policie přesunuje své hlídky do centra Prahy  impf2: policie přesouvá své hlídky do centra Prahy  pf: policie přesunula své hlídky do centra Prahy
-control:   ACT, PAT
-rfl:   pass:  impf1: zboží se přesunovalo ze skladu do prodejny  impf2: zboží se přesouvalo ze skladu do prodejny  pf: v případě problému se hlídka přesune z centra Prahy na okraj
-class:   transport

 2 
 ≈   impf1: odkládat; překládat na jiný den  impf2: odkládat; překládat na jiný den  pf: odložit; přeložit
-frame:   ACTobl  PATobl  TFRWHtyp  TOWHtyp  DIFFopt  
14o+4
-example:    impf1: závody přesunujeme na pátek  impf2: závody přesouváme na pátek  pf: závody byly kvůli nepřízni počasí přesunuty na jiný den
-rfl:   pass:  impf1: závody se přesunují na pátek  impf2: závody se přesouvají na pátek  pf: při nepřízni počasí se závody přesunou na pátek

 3 
 ≈   impf1: převádět zejm. povinnosti na někoho jiného  impf2: převádět zejm. povinnosti na někoho jiného  pf: převést zejm. povinnosti na někoho jiného
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1na+44
-example:    impf1: stále na manžela přesunuje pocity viny / odpovědnost / starosti  impf2: stále na manžela přesouvala pocity viny / odpovědnost / starosti  pf: přesunula na ni odpovědnost / starosti / vinu
-rfl:   pass:  impf1: přesunovaly se na ně všechny povinnosti  impf2: přesouvaly se na ně všechny povinnosti  pf: při rozpadu vztahu se obvykle vina přesune na toho druhého

 4 
 ≈   impf1: měnit  impf2: měnit  pf: změnit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  EFFobl  
14od+2,z+2do+2,k+3,na+4
-example:    impf1: péče se postupně přesunuje od péče o nejnižší vrstvy na podporu vrstvy střední  impf2: péče se postupně přesouvá od péče o nejnižší vrstvy na podporu vrstvy střední  pf: vyspělé země přesunuly daňové zatížení obyvatel z přímých daní na daně nepřímé
-rfl:   pass:  impf1: péče se postupně přesunuje od péče o nejnižší vrstvy na podporu vrstvy střední  impf2: péče se postupně přesouvá od péče o nejnižší vrstvy na podporu vrstvy střední  pf: zájem se přesunul od levné výroby bot k botám luxusním
-class:   change