platitimpf, platívatiter

 1 
 ≈  vydávat; vyplácet; dávat peníze za něco; poskytovat peníze na něco
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  RCMPtyp  AIMtyp  SUBStyp  LOCtyp  BENtyp  
134za+4na+4za+43
-example:   platil někomu poplatek / příspěvek za něco / za ochotu; platil od opravy (markami / úsluhami / v markách.MEANS)
-rfl:   cor3: platil si ze společných peněz
pass: poplatek se platí předem
-rcp:   ACT-ADDR:
-class:   exchange

 2 
 ≈  hradit
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  BENtyp  
1343
-example:   platit pobyt na horách zástupci cestovní kanceláře; platil (ale: synovi.BEN) pobyt na horách (markami / úsluhami / v markách.MEANS)
-rfl:   cor3: platil si cestovní náklady
pass: pobyt se platí po příjezdu
-rcp:   ACT-ADDR:
-class:   exchange

 3 
 ≈  obětovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  MANNtyp  
14,za+47
-example:   platit úspěch / za úspěch ctí
-rfl:   pass: úspěch se platí
pass0: za úspěch se platí
-class:   exchange

 4 
 ≈  najmout
-frame:   ACTobl  PATopt  RCMPtyp  
14od+2,za+4
-example:   platil uklízečku od hodiny
-rfl:   pass: uklízečka se platí od hodiny
-rcp:   ACT-PAT: platili se vzájemně

 5 
 ≈  být pravdou
-frame:   ACTobl  PATopt  EFFobl  
1o+64,že
-example:   platilo o něm, že je chytrý

 6 
 ≈  být považován (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1za+4
-example:   někdo platí za odborníka

 7 
 ≈  mít platnost (idiom)
-frame:   ACTobl  BENtyp  
1
-example:   tento zákaz již neplatí; pro turisty omezení neplatí

 8 
 ≈  patřit; být adresován (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
13
-example:   potlesk platí Sukovi

 9 
 ≈  mít vliv (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4
-example:   tohle na něj neplatí