půjčovatimpf, půjčitpf

 1 
 ≈   impf: poskytovat na přechodnou dobu  pf: poskytnout na přechodnou dobu
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  AIMtyp  
134k+3,na+4
-example:    impf: půjčoval mu peníze na přestavbu domu  pf: půjčil mu peníze na přestavbu domu
-rfl:   pass:  impf: přátelům se peníze nepůjčují  pf: příteli se peníze půjčí i bez záruky
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: půjčovali si vzájemně peníze  pf: půjčili si vzájemně peníze
-class:   exchange

 2 
 ≈   impf: poskytovat na přechodnou dobu  pf: poskytnout na přechodnou dobu
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  AIMtyp  
14k+3,na+4
-example:    impf: půjčovali archiválie do ciziny  pf: půjčovali archiválie do ciziny
-rfl:   pass:  impf: archiválie se do ciziny nepůjčují  pf: archiválie se do ciziny nepůjčí
-class:   exchange

 3 
 ≈   impf: získávat na přechodnou dobu (ne nutně pro sebe)  pf: získat na přechodnou dobu (ne nutně pro sebe)
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGobl  AIMtyp  BENtyp  
14od+2k+3,na+43
-example:    impf: půjčovat si peníze v bance; půjčovalo jim / pro ně peníze od rodičů  pf: půjčit si peníze v bance; půjčím ti / pro tebe peníze od bratra
-rfl:   pass:  impf: od přátel se peníze nepůjčují  pf: od přítele se peníze půjčí bez úroku
-rcp:   ACT-ORIG:  impf: půjčovali si od sebe vzájemně peníze  pf: půjčili si od sebe vzájemně peníze
-class:   exchange