postěžovat sipf

 1 
 ≈  postesknout si; vyjádřit stesk / tíhu / smutek / neuspokojení
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
13na+4,že,cont
-example:   Jan si postěžoval kolegovi na jednotvárnou práci / že má jednotvárnou práci; postěžovala si, jak ji zanedbává
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: postěžovali si jeden druhému; postěžovali si jeden na druhého
-class:   communication